Besøg på lejren

Besøg på lejren

Forældre og familie er velkommen til at besøge os på lejren. Vi vil rigtig gerne vide, hvornår I kommer, så giv besked til lederne eller på tusebjerg@gmail.com.

Er I usikre på, om jeres barn kan håndtere, at I tager afsted uden barnet, så er vores anbefaling, at I ikke besøger os, for jeres barn skal have den bedst mulige oplevelse af SL2017.