Forældredeltagelse og -møde

Forældredeltagelse

Det er rigtigt dejligt, at så mange forældre har lyst til at deltage på lejren. Det betyder, at der er rigtig mange hænder, der kan løfte.

At være på lejr er en hård arbejdslejr. Selvom det er spejderne, der skal lave opgaverne, så man på hele tiden for at støtte dem i deres opgaver. Det er vigtigt, at I du ikke laver opgaverne for dem, men istedet støtter med løsninger.

For at spejderne kan navigere i lejren, skal alle har samme regler, selvom forældrene er med. Det er derfor vigtigt, at du bakker op om de fælles regler, som er på lejren. Det er muligvis ikke de samme regler, som I har hjemme, men det kan spejderne godt forholde sig til. Er du uenige i nogle af vores regler, så tag fat på os, for vi kan sagtens rykkes.

De fælles regler er især vigtige for de børn, der ikke har forældre med. Der skal være samme vilkår for dem.

Det gælder også i forhold til at hjælpe børnene. Selvfølgelig har man et fokus på sit eget barn, men der er også brug for, at alle tager hånd om alle børn - nogle gange på bekostning af eget barn, fordi et andet barn har mere brug for hjælp.

Vi kommer til at tale meget mere om dette ved SL2017 forældremødet.

Forældremøde

1. juni 2017 kl. 19-21.

Tilmelding til forældre møde - klik her.