Vi sover sammen

Sove

Familiespejdere sover sammen med deres familier.

Ulve sover sammen med ulve.

Juniorer sover sammen med juniorer.

Tropsspejdere sover sammen med tropsspejdere.

Der er enkelte børn med særlige behov. Her er det forældrene, der beslutter, hvor børnene skal sove. Det er en aftale mellem forældre og ledere.

"Stillezoner"

For de børn, der har behov, vil der være "stillezoner". Det er områder (=telte), hvor de kan trække sig tilbage til og hvile uden at andre kommer brasende ind. Er der behov for at kunne lukke lydene ude, så anbefales det at tage et høreværn med.¨

Englænderne

Englænderne sover i egne telte.